Модулно скеле Allround при ремонт на Електроцентрала

posted in: Uncategorized | 0
Модулно скеле Allround.

 При поддръжката на електроцентрали, времето е от съществено значение. Това се отнася и за водноелектрическата централа Whakamaru, твърде важен възел в националната мрежа на Нова Зеландия, която заедно с другите централи, разположени по поречието на река Уайкато, осигурява голяма част от електричеството на Северния остров. За да се завърши работата по един от наклонените напорни тръбопроводи възможно най-бързо, специалистите се обединяват около избора на модулно скеле – Layher Allround. Това дава възможност на монтажниците само за 23 часа да изградят 20 метровата конструкция над земята не само бързо, но преди всичко безопасно и същевременно максимално съобразено геометрията на терена.

Предимствата при използване на модулно скеле Allround:
  • Изключително икономично решение по отношение на използваните материали, което е изпълнено върху бетоновата основа на наклонените напорни тръбопроводи, вместо изграждане на скеле в основата на дерето на 20м дълбочина.
  • Висока безопасност при монтаж, въпреки работата на височина от 20 метра над земята и наклонената повърхност, чрез инсталиране на парапети за всяка платформа и оптимална адаптация на ширината и височината на работното скеле към наклона на тръбопроводите и различния ъгъл на бетоновата основа, при използване на широк кръг елементи и добро планиране.
  • Бързо свързване на елементите, чрез Allround конектор-розетка и заклиняване на стоманените греди.
  • Материалът може да се поръча без никакъв проблем само 24 часа преди да започне сглобяването, благодарение на една доста висока степен на готовност за доставка.
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail