Подпорно скеле TG 60 – дава повече възможности при използването на обемното модулно скеле Allround.

Новите подпорни рамки TG 60 са разработени като продължение на развитието на модулно скеле Allround. С трите нови елемента е възможно сглобяването  на подпорни кули за кофраж много по-бързо и по-безопасно. Подпорната рамка  TG60 се произвежда в три размера: 1.00 х 1.09 m, 0.50 х 1.09 m и 0.71 х 1.09 m базовата рамка  е с височина H = 0.71 m и е снабдена с розетки Allround  в горната и долната част.

Допълнителните рамки TG 60 с височина Н = 1.00 и Н = 0.50 m са снабдени  със спиготи в долния край и розетки  Allround само  в горната част. Рамките TG 60  са направени от специална стомана с висока якост и имат два диагонала за увеличаване на товароносимостта. Всеки вертикал издържа до 6 тона, което означава, че една подпорна кула може да носи до 24 тона натоварване. Краищата на заварените хоризонтали и  диагонали са сплескани, което позволява да се използват всички възможности на розетката Allround. За равномерно  прехвърляне на усилието всяка рамка е  осигурена чрез заключващи щифтове или болтове. По този начин кулите може да бъдат сглобени и монтирани на място или пренесени с помощта на кран. Опорните кули TG 60  са симетрични и не е необходимо да се контролира посоката на монтаж.


Вашите допълнителни преимущества

  • Само три допълнителни части са необходими за сглобяване на подпорна кула от скеле в допълнение към универсалните стандартни скеле компоненти .
  • Бърз монтаж и демонтаж.
  • Висока товароносимост.
  • Лесно постигане на различна височина.
  • Икономия на време 30%. 
Вдигане на подпорно скеле с кран.

 

Достигане на икономия на време от 30% при сглобяване на конструкции, в сравнение с използването на стандартни вертикали и хоризонтали Allround.

По-малко елементи – рамката на подпорното скеле TG 60 заменя  хоризонтали, вертикали и диагонали. Така се постига значително спестяване на време при монтаж и демонтаж.

Хоризонтален монтаж на земята – подпорното скеле TG 60 може да бъде сглобено на временна работна площадка. След това сглобените кули се преместват с кран до мястото на монтаж.

Просто съединение без болтове, сглобяване без инструменти. Подпорните рамки TG 60 имат интегрирани спиготи. Фиксирането на рамките се осъществява с помощта на щифтове или болтове.

Изчисление и поддръжка– подпорното скеле TG 60 има пълен набор от документи в съответствие с EN 12812: 2008-12, които можете да получите при поискване.

Различни дължини на секции – в подпорното скеле TG 60 могат да бъдат използвани  хоризонтали с различни дължини. В същото време основният компонент – рамка TG 60 остава непроменена.

Оптимизация на материали – благодарение на структурни характеристики, системата е в състояние да поеме много високи натоварвания. Това помага за спестяване на време и средства.

Висока мобилност на сглобени кули – Благодарение на лесната система за монтаж на колела, сглобена кула TG 60 може лесно да бъде преместена на ново място без демонтаж. Възможно е едновременно преместване няколко свързани помежду си кули.

Съвместимост със съществуващите компоненти на модулно скеле Allround

Пълна съвместимост – подпорното скеле TG 60 е напълно съвместимо с компонентите на модулно скеле Allround. В резултат на промени в геометрията на съществуващо скеле, вграждането и  интеграцията на подпорно скеле в модулното е лесно да се осъществи на всеки етап от проекта. Свързването на частите се извършва с помощта на надежденна и изпитана клин връзка. Това спестява време в сравнение с традиционната система от тръби / жабки.

 

Адаптиране към обемната мрежа скеле – TG 60 подпорно скеле  може да бъде сглобено и монтирано независимо от основното модулно скеле. Сглобяеми кули TG 60 се интегрират безпроблемно в дизайна на кофража. Демонтирайки няколко  хоризонтали и диагонали, кулата може да бъде преместена на друго място с помощта на кран или колела.

Мултиплициране на рамки– За големи критични натоварвания  подпорните рамки TG 60 могат да се мултиплицират  чрез двойната  клин връзка.

Безопасно. Благодарение на интегрираният парапет.
Защита от падане – подпорното скеле TG 60 е не само стабилно и осигурява повишена здравина, но също така осигурява безопасност по време на монтаж и демонтаж. При вертикален монтаж на кула пътеките за стъпване могат да се поставят на всяко ниво. След това, сглобяването на следващото ниво  се извършва от безопасно място.
Интегриран достъп – За да се осигури безопасен достъп за монтаж или демонтаж, е необходимо само да монтирате пътеките 1 метър по-високо. В този случай, достъп до следващото ниво ще бъде осигурен директно от подпорните рамки TG 60. След това, на следващото работно ниво се покрива с O-пътеки за по-нататъшен монтаж.

Комбинирано използване на подпорно скеле TG 60 и модулно скеле Allround