Подпоро скеле TG 60 – дори повече възможности при използването на обемното модулно скеле Allround.

Новите подпорни рамки TG 60 са разработени като продължение на развитието на модулно скеле Allround. С трите нови елементи е възможно сглобяването  на подпорни кули за кофраж много по-бързо и по-безопасно. Подпорната рамка  TG60 се произвежда в три размера:. 1.00 х 1.09 m, 0.50 х 1.09 m и 0.71 х 1.09 m базовата рамка  е с височина H = 0.71 m и е снабдена с розетки Allround  в горната и долната част.

Допълнителните рамки TG 60 с височина Н = 1.00 и Н = 0.50 m са снабдени  със спиготи в долния край и розетки  Allround само  в горната част. Рамките TG 60  са направени от специална стомана с висока якост и имат два диагонала за увеличие на якостта. Всеки вертикал издържа до 6 тона. Краищата на заварени-те хоризонтали и  диагонали са сплескани, което позволява да се използват всички възможности на розетката Allround. За равномерно  прехвърляне на усилието всяка рамка е  осигурена щифтове, заключващи щифтове или болтове. По този начин кулата може да бъдат сглобени и монтирани на място ипренесена с помощта на кран. Опорните кули TG 60  са симетрични и не е необходимо да се контролира посоката на монтаж

Layher Allround TG 60

Подпорно скеле TG 60


Вашите допълнителни преимущества

В допълнение към универсалните стандартни компоненти, само три допълнителни части са необходими за сглобяване на скеле.

Бърз монтаж и демонтаж.

Висока товароносимост.

Лесно достигане на променлива височина
Икономия на време 30 % 

tg60_5

 

Достигане на икономия на време 30% при сглобяване на конструкции, в сравнение с с използването на стандартни вертикали и хоризонтали Allround.

По-малко елементи – подпорното скеле TG 60 заменя  хоризонтали, вертикали и диагонали. Така се постига значително спестяване на време при монтаж и демонтаж.

Хоризонтален монтаж на земята – подпорното скеле TG 60 може да бъде сглобено на място. След това, сглобените кули се преместват с кулокран до мястото на монтаж. Layher заключване  осигуравя петите от падане, а щифтовете здраво държат рамките заедно.

Просто съединение без болтове, сглобяване без инструменти. Подпорните рамки TG 60 имат интегрирани спиготи. Фиксирането на рамките се осъществява с помощта на щифтове или болтове.

Сервиз – подпорното скеле TG 60 има пълен набор от документация в съответствие с EN 12812: 2008-12, които можете да получите при поискване.

Различни дължини на секции – в подпорното скеле TG 60 могат да бъдат използвани  хоризонтали с различни дължини. В същото време основният компонент – рамка TG 60 остава непроменена.

Оптимизация на материали – благодарение на структурни характеристики, системата е в състояние да поеме много високи натоварвания. Това помага за спестяване на време и средства.

Висока мобилност на сглобени кули – Благодарение на лесната система за монтаж на колела, сглобена кула TG 60 може лесно да бъде преместена на ново място без демонтаж. Възможно е едновременно преместване няколко свързани помежду си кули.

Съвместимост със съществуващите компоненти на модулно скеле Allround

Пълна съвместимост – подпорното скеле TG 60 е напълно съвместимо с компонентите на модулно скеле Allround. В резултат на промени в геометрията на съществуващо скеле, вграждането и  интеграцията на подпорно скеле в модулното е лесно да се осъществи на всеки етап от проекта. Свързването на частите се извършва с помощта на надежденна и изпитана клин връзка. Това спестява време в сравнение с традиционната система от тръби / жабки.

 

Адаптиране към обемната мрежа скеле – TG 60 подпорно скеле  може да бъде сглобено и монтирано независимо от основното модулно скеле. Сглобяеми кули TG 60 се интегрират безпроблемно в дизайна на кофража. Демонтирайки няколко  хоризонтали и диагонали, кулата може да бъде преместена на друго място с помощта на кран или колела.

Мултиплициране на рамки– За големи критични натоварвания  подпорните рамки TG 60 могат да се мултиплицират  чрез двойната  клин връзка.

Безопасно. Благодарение на интегрираният парапет.

 
Защита от падане – подпорното скеле TG 60 е не само стабилно и осигуряват повишена здравина, но също така осигурява безопасност по време на монтаж и демонтаж. При вертикален монтаж на кула  O-пътеки стоманени могат да се поставят на всяко ниво. След това, сглобяването на следващото ниво  се извършва от безопасно място.

 
Интегриран достъп – За да се осигури безопасен достъп за монтаж или демонтаж, е необходимо само да монтирате пътеките 1 метър по-високо. В този случай, достъп до следващото ниво ще бъде осигурен директно от подпорните рамки TG 60. След това, на следващото работно ниво се покрива с O-пътеки за по-нататъшен монтаж.

CD_5510-  Freigabe von CL
CD_5510- Freigabe von CL