Представяне на подпорно скеле Allround TG60 по време ВСУ’2015

posted in: статии | 0

Лайер България представи системата подпорно скеле Allround TG 60 на петнадесетата Международна Конференция организирана от Висшето Строително Училище ”Любен Каравелов”,София. Конференцията е фокусирана върху приложението на природните науки в строителството, архитектурата като приложно изкуство, опазването на световното културно-историческо наследство и … Continued

ALLROUND СКЕЛЕ, ПРИ РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА, ПОВИШАВА НЕЙНАТА СТАБИЛНОСТ

posted in: статии | 0

     При поддръжката на електроцентрали, времето е от съществено значение. Това се отнася и за водноелектрическата централа Whakamaru, твърде важен възел в националната мрежа на Нова Зеландия, която заедно с другите централи, разположени по поречието на река Уайкато, осигурява … Continued

Завод №2 на ЛАЙЕР в действие

posted in: статии | 0

   Фирма Wilhelm Layher GmbH & Co. KG завърши и въведе в експлоатация своя “Завод №2″ по график. Изграждането на този втори завод за производство на алуминиеви и дървени компоненти, в непосредствена близост до главния завод е категоричен ангажимент фирмата … Continued