• 2227 „Индустриална Зона – Божурище“, ул. Симеон Петров №15

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Предварителна странична защита за по-безопасен монтаж

Allround Guardrail System – Защитна система с предварително поставяне на парапети за фасадно скеле

За да усъвършенства страничната защита на конструкциите скеле без да въвежда допълнителни дейности към процеса на монтаж, Layher разработи Allround Guardrail System (ARGS) – Защитна система с предварително поставяне на парапети. Използвайки ARGS вертикали и ARGS парапети, можете да изградите конструкция фасадно скеле, използвайки системата Allround, която предоставя странична защита от две части – за външната и вътрешната страна на конструкцията без използването на временни защитни компоненти. Благодарение на иновативната технология за сглобяване на парапета, елементите на защитната система се монтират на следващото ниво, от вече обезопасеното долно ниво на конструкцията скеле, с помощта на ARGS вертикала. ARGS вертикалът има същата товароносимост, както стандартния  Allround двуметров вертикал. Укрепващите елементи, като хоризонтали и диагонали, могат да бъдат монтирани по познатия начин на Allround розетките. Това дава независимост и възможност за справяне с постоянно нарастващите изисквания на работните площадки.

ARGS Защитна система с предварително поставяне на парапети – Ползите за Вас:

  • Цялостна защита по време на работа с фасадните конструкции на системата скеле Allround
  • Бърз монтаж и демонтаж без използването на инструменти
  • Предварителното поставяне на парапети от защитната система е възможно, както за вътрешната, така и за външната страна на конструкцията скеле, без използване на временни защитни компоненти
  • Олекотени и компактни елементи с малък обем при транспортиране
  • Възможно е последващо монтиране на отделни парапети, независимо от последователността на сглобяване
  • Част от интегрираната система – могат да бъдат използвани с всички останали Allround компоненти, включително стълби и конзоли

Основни принципи при монтажа на ARGS – Защитна система с предварително поставяне на парапети

Вариант на монтаж 1: външна страна – ARGS, вътрешна – система скеле Allround

  1. Започнете от външната страна на конструкцията скеле с вертикали от 1 м. Сложете първият ARGS вертикал с предварително сглобен страничен парапет. Монтирайте U-хоризонтала и укрепващия диагонал.
  2. Закачете парапетите към вече монтирания ARGS вертикал. Парапетите могат да бъдат монтирани от долното обезопасено ниво. След това свържете парапетите към следващия ARGS вертикал.
  3. Монтирайте U-хоризонтала и пътеката, след това поставете О-хоризонтал от външната страна на нивото на пътеката. Цялата конструкция от фасадно скеле, може да бъде изградена безопасно по този начин. Демонтажът се извършва в обратен ред.

Вариант на монтаж 2: ARGS от външната и от вътрешната страна

ARGS вертикалът позволява монтиране на парапета, както от външната страна на конструкцията скеле, така и от двете й страни. В този случай, започнете с еднометров вертикал и от вътрешната страна на скелето. След това монтажът се извършва съгласно стъпките от Вариант 1.

Външни платформени стълбища

Външните платформени стълбища също могат да бъдат обезопасявани с помощта на системата за предварително поставяне на парапет ARGS.

Данни за продуктите:

© Copyright 2020