• 2227 „Индустриална Зона – Божурище“, ул. Симеон Петров №15

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
  • март

    31

    2020
  • 1748
Модулно скеле Layher за ремонт на електроцентрала

Модулно скеле Layher за ремонт на електроцентрала

Модулно скеле Layher Allround – ремонт на котел на електроцентрала в Южна Африка

Нелсън Мандела е вероятно най-известният мъж, роден в Йоханесбург, Южна Африка. Йоханесбург е най-големият град с население от почти един милион души. Мандела е политик и активист за правата на човека. Израстнал е в град Совето и прекарва почти 27 години от живота си в затвора за дейността си срещу апартейда. Той е първият чернокож президент на Южна Африка, в периода 1994-1999 година, след отпадането на дотогавашната система на апартейд. Електроцентралата в Дувха се намира на малко повече от 100 км западно от Йоханесбург. Общата й мощност е 3.6 GW и доставя електроенергия за града и целия регион. Компанията Southey Contracting, която извършва дейност на територията на цяла Африка и Близкия Изток, получи договор за извършване на ремонтните работи по котела на централата. Специалистите от компанията изградиха вътрешно работно скеле чрез системата Allround на Layher, използвайки софтуера за моделиране Layher SIM (Scaffolding Information Modelling) за проектирането и планирането.

Софтуерното проектиране осигурява прозрачност във всеки етап от работата със скелето и допринася за по-голямата сигурност и намаляване на разходите. Чрез дигитализирането на отделните процеси с Layher SIM, който е разработен специално за конструкции скеле, бе възможно увеличаването на рентабилността и ефективността при изпълнение, като се гарантира прозрачност на дейностите на всички участници в проекта.

Олекотеното скеле на системата Layher Allround (LW – Lightweight) е приложимо за всяко изискване за проекти в индустриaлна среда. За извършването на ремонтните работи на котела в електроцентралата, предварително бяха създадени 3D модели на конструкцията скеле и бяха обсъдени всички възможни предизвикателства, свързани със сигурността на работа и статически изчисления за структурна стабилност. Предварителното 3D моделиране значително опростява процеса на логистика на необходимите материали и изграждането на цялостната конструкция скеле. Минимизира се възможността за възникване на неточности, които биха забавили изпълнението на проекта. „3D моделите, създадени в LayPLAN CAD са достъпни за всички участници в проекта и за последващото им използване на ниво BIM (Building Information Modeling). Те улесняват взаимодействието между отделните екипи“, казва Етиен дю Плесис, който е мениджър проекти в представителството на Layher в Южна Африка.

„Намалихме времето за ремонт с три седмици.“

Компанията Southey Contracting работи със системата скеле Layher Allround за първи път, но обучението и подкрепата, предоставени от представителството Layher Южна Африка, гарантираха ефективна работа и спазване на всички срокове. Котелът на електроцентралата е с внушителните размери от 94 метра височина и 17 метра ширина. Бяха използвани 170 тона материали от системата Layher Allround и с помощта на алуминиева стълбищна кула бе осигурен достъпа до вътрешните стени на котела. Конструкцията скеле с височина от 40 метра и 22 нива бе изградена в тясно сътрудничество с представителството на Layher в Южна Африка. Детайлното проектиране и използването на олекотената система скеле Allround Lightweight, направиха възможно намаляването на общото тегло на конструкцията с до 50% и подобриха нейната товароносимост. Системата Allround FW се използва за изграждането на конструкцията в долната конусовидна част на котела, за да се постигне икономия на материал и да се построи основа с голяма товароносимост, която в същото време да предостави възможност и за работа по стените. Постигната бе висока ефективност на работа, бърз монтаж и демонтаж на скелето, като по този начин с 21 дни се намали общото време за извършване на ремонта, като това значително спести разходи на клиента.

3D МОДЕЛИРАНЕ НА МОДУЛНО СКЕЛЕ LAYHER – ПОДОБРЯВА ЕФЕКТИВНОСТТА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОНСТРУКЦИИ СКЕЛЕ

Третирането на работата по скеле конструкциите като незивисим процес от цялостния проект, улеснява координирането на отделните стъпки и интегрирането им в цялостния процес на ниво BIM (Building Information Modeling). Детайлното предварително проектиране с Layher SIM (Scaffolding Information Modelling) опростява бюджетирането, логистиката и изграждането на скелето. SIM подпомага по-ефективното планиране, монтаж и управление на работата по временните конструкции скеле. Той е базиран на модулите в интегрирания софтуер за проектиране LayPLAN SUIT. В зависимост от изискванията, могат да бъдат планирани по-прости предварително дефинирани конструкции или да се проектират надеждни 3D модели на сложни системи скеле, включително и да се направи реалистичната им визуализация в цялостния строителен процес. Данните от LayPLAN CAD могат да бъдат експортирани към RSTAB за създаването на списъци с необходимите материали и конструктивни планове. „Layher SIM е еквивалента на BIM (Building Information Modeling) за системите скеле. Продуктът също така е ефективен и при проекти, свързани с гражданско строителство и най-важното е, че е практично приложение, което намалява разходите, подобрява безопасността и повишава рентабилността“, обобщава Етиен дю Плесис, мениджър проекти в Layher Южна Африка.

Интересувате се от нашите продукти?

Свържете се с нас:

Тел. 08846426660886180195

E-Mail: office@layher.bg

Абониране за информация относно нови продукти

Последни публикации
© Copyright 2020