• 2227 „Индустриална Зона – Божурище“, ул. Симеон Петров №15

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
  • май

    8

    2020
  • 1260
Подпорно скеле TG 60 от Layher – Безопасност в индустрията – Част 4

Подпорно скеле TG 60 от Layher – Безопасност в индустрията – Част 4

Подпорно скеле TG 60 в минната индустрия

Подпорните конструкции скеле са важен фактор в осигуряването на повече безопасност и ефективност в сферата на минната индустрия. Тежките товари могат да бъдат поемани с помощта на системите подпорно скеле TG 60 и модулно скеле Allround на Layher, а за товари с особено голямо тегло конструкцията лесно може да бъде сдвоявана. Едната страна на подпорните кули е изградена от стандартни Allround елементи и позволява адаптирането на размера към конкретните изисквания, с което осигурява по-икономично използване на материалите и изключителна гъвкавост при работа.

При разработването на нови мини, често е необходимо изграждането на обширни пътища за достъп до работните площадки. Благодарение на високата здравина на системата Allround и конструкциите подпорно скеле TG 60, мостови кофражни структури и други подпорни конструкции могат да бъдат изграждани бързо и икономично с високо ниво на безопасност. Защото понятията безопасност и рентабилност не са взаимно изключващи се за системите скеле Layher.

С Allround TG 60 изграждането на подпорни структури за кофраж, на обширни индустриални плочи, е лесно, бързо и безопасно. Възможността за сдвояване на подпорни рамки, позволява товароносимостта на структурата да бъде увеличавана многократно, в зависимост от нуждите.

При изграждането на модерни помпени съоръжения, при добива на сол, мед, руди и минерали се налага построяването на обширни подземни коридори, укрепени с масивни стоманобетонови плочи, това изисква подпорна конструкция с големи височини и огромна товароносимост. Точно в тези условия си проличават предимствата на системите скеле Layher Allround – изключителна адаптивност и широк спектър на приложение, даващи различни решения за подпори, като самостоятелни вертикали, кули или сдвоени конструкции.

Отвори за достъп на комуникации и транспорт могат да бъдат изградени чрез компоненти от системата Allround. Подпорното скеле TG60 предоставя почти неограничени възможности за изграждане на носещи и подпорни конструкции от всякакъв тип.

LAYPLAN – от планирането до представянето

Подробното проектиране и планирането на количествата необходим материал са важен фактор за безопасността на цялостния проект. Условията, на които трябва да отговарят конструкциите скеле за индустриални цели са много по-строги и сложни от тези за жилищно строителство. LayPLAN CAD е ефективен софтуерен продукт, базиран на Autodesk AutoCAD. Той позволява детайлно проектиране на конструкции скеле с най-висока степен на сложност и с визуална проверка за неточности. Модулът LayPLAN Material Manager незабавно изготвя списък с необходимите материали.

В същото време, можете да се представите професионално пред вашите клиенти, като изготвите презентация чрез експортиране на LayPLAN CAD 3D модели (вкл. и 3D PDF), които могат да бъдат показани със стандартен общодостъпен софтуер.

Интересувате се от нашите продукти?

Свържете се с нас:

Тел. 08846426660886180195

E-Mail: office@layher.bg

Абониране за информация относно нови продукти

Последни публикации
© Copyright 2020