• 2227 „Индустриална Зона – Божурище“, ул. Симеон Петров №15

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Подпорно скеле TG 60 – дава повече възможности при използването на обемното модулно скеле Allround

Новите подпорни рамки TG 60 са разработени като продължение на развитието на модулно скеле Allround. С трите нови елемента е възможно сглобяването  на подпорни кули за кофраж много по-бързо и по-безопасно. Подпорната рамка  TG60 се произвежда в три размера: 1.00 х 1.09 m, 0.50 х 1.09 m и 0.71 х 1.09 m базовата рамка  е с височина H = 0.71 m и е снабдена с розетки Allround  в горната и долната част.

Допълнителните рамки TG 60 с височина Н = 1.00 и Н = 0.50 m са снабдени  със спиготи в долния край и розетки  Allround само  в горната част. Рамките TG 60  са направени от специална стомана с висока якост и имат два диагонала за увеличаване на товароносимостта. Всеки вертикал издържа до 6 тона, което означава, че една подпорна кула може да носи до 24 тона натоварване. Краищата на заварените хоризонтали и  диагонали са сплескани, което позволява да се използват всички възможности на розетката Allround. За равномерно  прехвърляне на усилието всяка рамка е  осигурена чрез заключващи щифтове или болтове. По този начин кулите може да бъдат сглобени и монтирани на място или пренесени с помощта на кран. Опорните кули TG 60  са симетрични и не е необходимо да се контролира посоката на монтаж.

Вашите допълнителни преимущества

Само три допълнителни части са необходими за сглобяване на подпорна кула от скеле в допълнение към универсалните стандартни скеле компоненти

Бърз монтаж и демонтаж.

Висока товароносимост.

Лесно постигане на различна височина

Икономия на време 30%.

Вдигане на подпорно скеле с кран

 

Достигане на икономия на време от 30% при сглобяване на конструкции, в сравнение с използването на стандартни вертикали и хоризонтали Allround.

По-малко елементи – рамката на подпорното скеле TG 60 заменя  хоризонтали, вертикали и диагонали. Така се постига значително спестяване на време при монтаж и демонтаж.

Хоризонтален монтаж на земята – подпорното скеле TG 60 може да бъде сглобено на временна работна площадка. След това сглобените кули се преместват с кран до мястото на монтаж.

Съединение без болтове, сглобяване без инструменти. Подпорните рамки TG 60 имат интегрирани спиготи. Фиксирането на рамките се осъществява с помощта на щифтове или болтове.

Изчисление и поддръжка – подпорното скеле TG 60 има пълен набор от документи в съответствие с EN 12812: 2008-12, които можете да получите при поискване.

Различни дължини на секции – в подпорното скеле TG 60 могат да бъдат използвани  хоризонтали с различни дължини. В същото време основният компонент – рамка TG 60 остава непроменена.

Оптимизация на материали – благодарение на структурни характеристики, системата е в състояние да поеме много високи натоварвания. Това помага за спестяване на време и средства.

Висока мобилност на сглобени кули – чрез системата за монтаж на колела, сглобена кула TG 60 може лесно да бъде преместена на ново място без демонтаж. Възможно е едновременно преместване няколко свързани помежду си кули.

Съвместимост със съществуващите компоненти на модулно скеле Allround

Пълна съвместимост – подпорното скеле TG 60 е напълно съвместимо с компонентите на модулно скеле Allround. В резултат на промени в геометрията на съществуващо скеле, вграждането и  интеграцията на подпорно скеле в модулното е лесно да се осъществи на всеки етап от проекта. Свързването на частите се извършва с помощта на надежденна и изпитана клин връзка. Това спестява време в сравнение с традиционната система от тръби / жабки.

Адаптиране към обемната мрежа скеле – TG 60 подпорно скеле  може да бъде сглобено и монтирано независимо от основното модулно скеле. Сглобяеми кули TG 60 се интегрират безпроблемно в дизайна на кофража. Демонтирайки няколко  хоризонтали и диагонали, кулата може да бъде преместена на друго място с помощта на кран или колела.

Подпорно скеле TG 60

Мултиплициране на рамки – за големи критични натоварвания  подпорните рамки TG 60 могат да се мултиплицират  чрез двойната  клин връзка.

Безопасно – благодарение на интегрираният парапет.

Защита от падане – подпорното скеле TG 60 е не само стабилно и осигурява повишена здравина, но също така осигурява безопасност по време на монтаж и демонтаж. При вертикален монтаж на кула пътеките за стъпване могат да се поставят на всяко ниво. След това, сглобяването на следващото ниво  се извършва от безопасно място.

Интегриран достъп – за да се осигури безопасен достъп за монтаж или демонтаж, е необходимо само да монтирате пътеките 1 метър по-високо. В този случай, достъп до следващото ниво ще бъде осигурен директно от подпорните рамки TG 60. След това, на следващото работно ниво се покрива с O-пътеки за по-нататъшен монтаж.

Комбинирано използване на подпорно скеле TG 60 и модулно скеле Allround

© Copyright 2020