• 2227 „Индустриална Зона – Божурище“, ул. Симеон Петров №15

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
 • март

  15

  2021
 • 1112
Позициониране с кран – решения за скеле

Позициониране с кран – решения за скеле

Системите скеле Layher позволяват предварително сглобяване на части от конструкцията скеле на земята, на цялостни модули или на определени сегменти, и последващото им позициониране с кран в основната конструкция. Това е възможно, благодарение на прецизно изработените скеле елементи Layher. По този начин се повишава ефективността и рентабилността на проекта, като времето за монтаж може да бъде значително намалено, поради по-малката продължителност на използване на специализирано оборудване и машини. В същото време, безопасността на монтажа се увеличава в пъти, тъй като работата в рискови зони с опасност от падане значително намалява. Структурата от скеле може да бъде поставена на точно определеното й място, като количеството на  използвания материал е сведено до минимум.

Решения за позициониране с кран при работно скеле

 • Могат да бъдат позиционирани с кран цялостни модули от работната конструкция скеле или отделни сегменти от нея.
 • Благодарение на прецизно изработените скеле елементи, отделните сегменти могат да бъдат присъединявани лесно и бързо към основаната конструкция.

Премостване и позициониране с кран

 • Цялостни конструкции за пешеходни мостове и тръбопроводи или отделни сегменти от тях могат да бъдат позиционирани с помощта на кран на определеното им място.
 • Същото се отнася за премоствания със структури от Allround FW система и Allround Мостова система.
 • Позиционирането с помощта на кран на напълно сглобени структури от скеле за премоствания или работно скеле могат да намалят значително времето за спиране на работния процес в индустрията или за затварянето на пътни артерии.

Позициониране с кран при Стълбищни кули

 • Конструкциите скеле за достъп, като например Модулните стълбища Allround, могат да бъдат позиционирани с помощта на кран, като цялостни структури или ниво по ниво.
 • Това може да бъде постигнато, благодарение на високата надеждност и здравина на стандартните връзки между вертикалните елементи, и лесното им осигуряване с болт.
 • Резултатът е максимална безопасност и рентабилност.

От цифровото планиране до успешната реализация на проекта

 • Планиране на безопасността на работната площадка.
 • Прозрачност и яснота по време на всеки етап от работния процес и контрол на разходите.
 • Повишаване на безопасността и рентабилността на всеки проект.
 • Достъп до BIM.

Позициониране с кран на конструкции скеле – Ползите за Вас:

 • Намаляване на времето за монтаж и повишаване на безопасността при монтажа, благодарение на по-малкия брой работни зони с риск от падане.
 • Повишаване на ефективността и рентабилността, благодарение на по-малкия обем на използвания материал и на прецизността на сглобката на всички елементи Layher.
 • Всички системи скеле и допълнителни елементи на Layher, могат да бъдат подготвени за позициониране с кран, благодарение на високата надеждност и здравина на стандартните връзки за скеле и лесното им осигуряване с болт.
 • Гарантирана наличност и количества на всички елементи за скеле в официалните представителства на Layher.

Интересувате се от нашите продукти?

Свържете се с нас:

Тел. 08846426660886180195

E-Mail: office@layher.bg

Абониране за информация относно нови продукти

Последни публикации
© Copyright 2020