• 2227 „Индустриална Зона – Божурище“, ул. Симеон Петров №15

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
  • април

    23

    2020
  • 1606
Скеле без фуги от Layher – Базопасност в индустрията – Част  2

Скеле без фуги от Layher – Базопасност в индустрията – Част 2

Конструкция скеле без фуги

Според европейския стандарт DIN EN 12811-1, фугата между системните пътеки не трябва да надвишава 25 mm. В зависимост от конкретните размери и начина на полагане на пътеките, това изискване не винаги е лесно за изпълнение, дори когато се използват пътеки с различни широчини. Layher предлага разнообразие от решения за покриване на фуги според конкретните изисквания.

Телескопична пътека за фуги

Телескопичната пътека може да бъде използвана за конструкции скеле без фуги между пътеките и без риск от спъване. Пътеката за фуги се приспособява плавно, бързо и гъвкаво към всякакви размери, като покрива изисквания за товароносимост до клас 6, в зависимост от дължината на пътеката. По този начин, фугите с широчина от 40 до 255 mm могат да бъдат удобно затворени, за да бъдат спазени изискванията за безопасност. Фиксирането с два винта, отгоре върху пътеката, осигурява срещу странично приплъзване на пътеките в секцията, което допринася за по-голямата безопасност на работната площадка. Тази пътека е универсално решение с висока икономическа ефективност. При полагане на пътеките в конструкциите скеле не е необходимо спазването на определена конфигурация. Резултатът е използването на по-малък брой различни компоненти и намаляване времето и усилията при планиране.

Стоманен лист за фуги

Стоманеният лист за фуги се използва за покриване на празното пространство между две стоманени пътеки при системите скеле Allround и SpeedyScaf. Може да се използва за надлъжни фуги с ширина до 20 cm.

Лекият стоманен лист с дебелина от 10 mm гарантира липсата на опасност от спъване и се монтира лесно и бързо в нужната позиция, чрез използването на къси осигурителни винтове (сини).

U-хоризонтал за фуги и U-пътека за фуги

U-хоризонталът за фуги е наличен в различни дължини и позволява покриване без фуги на работната повърхнина между системните пътеки и конзолите. Освен това, той се поставя в началото и края на стълбищата при връзката със стълбищните площадки. Има същите свойства на структурна здравина както О-хоризонтал Allround LW. Благодарение на нецентричното разположение (70/40 mm), U-хоризонталът за фуги позволява две опции за монтаж. Това осигурява повече възможности за приспособяването му към пътеките на съседните секции.

Ако структурните свойства са без значение и само трябва да бъде затворена фугата между две секции, могат да бъдат поставяни U-пътеки за фуги с клиновидни глави. Те имат същата структура като стоманените пътеки Layher и осигуряват непрекъсната хомогенна повърхност.

Стоманени платформи

Стоманената платформа е изключително здрав компонент за затваряне на по-големи по размер отвори на нивото на пътеките в конструкциите скеле – използват се за премостване и за покриване на зони с ъгли. При тях рискът от възникване на пожар е сведен до минимум в сравнение с дървените платформи и могат да бъдат използвани в работни площадки, при които изискванията за пожарна безопасност са строги. Поцинкованото покритие гарантира дълъг живот на експлоатация, а перфорираната повърхност осигурява сигурност срещу подхлъзване.

Стоманената платформа е лесна за работа и може да бъде използвана до клас на натоварване 6, в зависимост от дължината, която трябва да премости. Дължината на стъпването върху опората трябва да е най-малко 10 cm. Защитата срещу повдигане и изместване се реализира чрез дълги осигурителни винтове или чрез пластмасови осигурителни щифтове.

Телескопични и триъгълни пътеки

За специфични форми, при пещи или за конструкции със скъсена задна част, се предлагат пътеки с триъгълна форма или с телескопична възможност в надлъжно направление. Те осигуряват максимално добро приспособяване, гладка повърхност без фуги, без риск от спъване, и гарантират висока безопасност при работа.

Скеле без фуги – ефективно предварително планиране

Със софтуерните продукти за дизайн на Layher системи скеле LayPLAN CLASSIC и LayPLAN CAD, могат да се проектират сложни конструкции скеле до най-малките детайли. По време на проектирането имате информация за необходимия материал и можете директно да следите количествата, като използвате модула Material Manager. Допълнителна информация относно нашия софтуер за проектиране може да намерите на: sowtware.layher.com.

Интересувате се от нашите продукти?

Свържете се с нас:

Тел. 08846426660886180195

E-Mail: office@layher.bg

Абониране за информация относно нови продукти

Последни публикации
© Copyright 2020