Диагонали за ФАСАДНО скеле SPEEDYSCAF – ролята им при укрепване на конструкцияТА

Диагонали за ФАСАДНО скеле SPEEDYSCAF – ролята им при укрепване на конструкцияТА

Диагонали за скеле При изграждане на фасадни конструкции от скеле е необходимо да се спазват изискванията за безопасност, указани от фирмата производител в Ръководството за монтаж и експлоатация. В тази статия разглеждаме ролята на диагоналите за скеле Layher за укрепването на скелето в надлъжна посока. Диагоналите служат за  вертикално и надлъжно укрепване на конструкцията от