• 2227 „Индустриална Зона – Божурище“, ул. Симеон Петров №15

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
  • ноември

    7

    2022
  • 548
Модулно скеле Layher Allround за изграждане на окачена конструкция за ремонт на язовир

Модулно скеле Layher Allround за изграждане на окачена конструкция за ремонт на язовир

Като част от мащабен проект за изграждането на баражна система за защита от наводнения по поречието на река Дунав, през 1978 г. е построен язовир Dunakiliti, намиращ се в близост до унгарско – словашката граница.

Като част от планираната поддръжка на язовира, бе нанесено антикорозионно защитно покритие върху преливните и изпускателните съоръжения, а също така и върху стоманобетонната основа на сервизната мостова конструкция за обслужване на язовирната стена. Бяха извършени ремонтни дейности по модернизацията на хидротехническите съоръжения за управление, на порталния кран и на допълнителните изпускателни шлюзове.

За целите на проекта бяха използвани системите скеле Layher, като бе извършено поетапно изграждане на скеле конструкции, които бяха монтирани и демонтирани според конкретния етап от ремонтните дейности.

Предварително цифрово 3D проектиране

Предварителното цифрово 3D планиране на скелето бе извършено със съдействието на инженерите от Layher. Дизайнът на 3D модела бе изготвен на базата на съществуващите 2D чертежи и на подробното проучване на работната площадка.

Окачена конструкция с модулно скеле Layher Allround

За ремонта на язовирната стена бе изградена окачена конструкция от модулно скеле Layher Allround в комбинация с фермови греди Layher, предоставяща безопасна и удобна работна платформа.

Основното предимство на модулно скеле Layher Allround е неговата изключителна адаптивност и възможностите му за приспособяване към особеностите на геометрията на всяка работна площадка. Окачените конструкции скеле намират своето приложение в случаите, когато е невъзможно поставянето на скелето върху терена, при ремонта и поддръжката на мостови съоръжения и индустриално оборудване.

За целите на ремонта на язовирната стена бе изградена работна платформа от три нива, с обща височина 7.50 метра и дължина 26 метра.  За осигуряването на безопасна работна повърхност бяха използвани системни стоманени пътеки Layher, а за странична защита  – парапети, монтирани на три нива. Най-ниското работно ниво на платформата беше проектирано с най-голяма широчина, за да осигури удобен и безопасен достъп до работната площадка.

При проектирането на окачени структури от скеле, от изключителна важност е предварителното определяне на необходимата товароносимост с цел изграждане на стабилна и надеждна конструкция. Една от основните задачи при изготвянето на дизайна на висящи скелета е определянето на метода на окачване и укрепване на конструкцията и прецизното им изпълнение.

За отвеждане на хоризонталните сили, висящата структура от скеле беше окачена върху стоманената конструкция на мостовото съоръжение с помощта на тръби и връзки за скеле, които да не нанасят трайни повреди върху повърхността му. Полезният товар на изградената работна платформата бе 1.50 kN/m2 (150 kg/m2). За да се сведат до минимум възможните размествания и да се осигури устойчивост срещу хоризонтални натоварвания, бе извършено укрепване на скелето в двата му края. Долната част на конструкцията бе подсилена с помощта на ферми.

Последователност при извършване на монтажа

При окачени конструкции скеле, последователността на монтажа е от изключителна важност за безпасността на работа и на цялостния строителен процес. При монтажа на окачената работна платформа за ремонта на язовира, първоначално бе изградено и укрепено най-горното работно ниво.

За целите на проекта бе използвано 16 тона скеле, като конструкцията бе изградена за рекордно краткия срок от 2 дни.

Модулно скеле Layher Allround – Ползите за Вас:

  • Несравнимо бързо и лесно. Бързо сглобяване, благодарение на безболтовата технология розетка-клинова глава, логическо свързване  и висока прецизност.
  • Безопасна работа от самото начало. Безопасност без компромиси по време на монтажа. Здраво заклинени компоненти, гарантиращи максимална стабилност, дори в момента на изграждане.
  • Изключително адаптивна система. Богат набор от стандартни елементи, подходящ за всяка дейност. Съвместими с другите системи и продукти от Layher.
  • Изключително икономично решение. Лесен и прецизен монтаж означава пестене на време и разходи. Безупречни солидни елементи с дълъг експлоатационен живот и гарантирани наличности.
модулно скеле

Интересувате се от нашите продукти?

Свържете се с нас:

Тел. 08846426660886180195

E-Mail: office@layher.bg

Абониране за информация относно нови продукти

Последни публикации
© Copyright 2020