Продажба на модулно скеле Layher Allround и фасадно скеле Layher SpeedyScaf – Лайер ЕООД.

   Фирма Wilhelm Layher GmbH & Co KG е световен производител на системи скеле.  Марката означава надеждност, безопасност, рентабилност. Качество създадено в Германия.

Модулно скеле Allround

Фасадно скеле SpeedyScaf

Подпорно скеле TG 60

Аксесоари

Защитни системи

Сцени и Трибуни

Мобилни скелета

Стълби

Нови продукти

 Повече от 70 години фирма Лайер (Layher) олицетворява философията на марката. По-бързо, по-безопасно, по-лесно и с повече възможности: качества, с които ние помагаме за развитие на бизнеса на нашите клиенти в дългосрочен план. С нашите иновационни системи и решения, ние постоянно работим да направим скелето по-удобно, по-икономично и по-сигурно. Повече от 1900 служители на Layher, в повече от 40 страни по света, създават повече възможности за нашите клиенти, чрез комплексно обслужване, постоянни курсове на обучение и етично отношение.

С гордост можем да заявим:

Вашият успех е нашата цел!

  Вие сте монтажник на скеле, професионалист, строителен предприемач, ръководител в промишлено предприятие, организатор на събития. Вие изграждате скеле около къщи и промишлени инсталации, вие създавате временни платформи, вие възстановявате църкви, вие изграждате мостове или концертни сцени.

   Вие можете да разчитате на партньорството и сътрудничеството на фирма Лайер. Ние познаваме пазарите, ние използваме нашия опит и винаги отиваме една крачка напред за вас. Така вие също сте винаги с една стъпка напред пред конкуренцията.

Решения за малки и големи премоствания в индустрията и строителството

Системни премоствания Независимо дали се използват за мостове над изкопи, пътища или предоставят достъп на превозни средства през работни площадки, свободно стоящите мостови конструкции представляват голямо предизвикателство. В зависимост от специфичните изисквания, продуктите... READ MORE

Безопасност при индустриалните конструкции скеле – Част 4

Подпорно скеле TG 60 в минната индустрия Подпорните конструкции скеле са важен фактор в осигуряването на повече безопасност и ефективност в сферата на минната индустрия. Тежките товари могат да бъдат поемани с помощта... READ MORE

Безопасност при индустриалните конструкции скеле – Част 3

Системни решения за висящи конструкции скеле Стандартните конструкции скеле често са икономически неефективни за работни площадки на големи височини поради големите разходи за материали и работна ръка. Също така, пренасянето на усилията към... READ MORE

Безопасност при индустриалните конструкции скеле – Част 2

Конструкция скеле без фуги Според европейския стандарт DIN EN 12811-1, фугата между системните пътеки не трябва да надвишава 25 mm. В зависимост от конкретните размери и начина на полагане на пътеките, това изискване... READ MORE