Алуминиеви греди FlexBeam и система скеле Allround – високоефективна работа в индустриална среда

Конструкцията се характеризира с:

  • Стоманени пътеки за намаляване риска от възникване на пожар
  • Интегриранo платформено стълбище
  • Основа, изградена от скеле елементи на системата Allround
  • Алуминиеви греди FlexBeam, като укрепваща структура за работната конструкция скеле

3D моделирането на конструкцията скеле и използването на Алуминиеви греди Layher FlexBeam спестяват време

Почистването чрез пясъкоструене на цилиндричен резервоар за целулоза, изисква изграждането на специфични работни конструкции скеле, включително и осигуряване на безопасен достъп. Ограничените пространства и кратките срокове изправят строителната компания пред редица предизвикателства.
Решението е комбинация от безболтовата технология за монтаж на системата скеле Allround и Алуминиевите греди FlexBeam, притежаващи изключителна здравина. За надеждното предаване на натоварванията от конструкцията скеле са поставени осем радиално разположени Алуминиеви греди FlexBeam, които служат за основа на работното скеле с височина 31 метра. По този начин се минимизира броя на използваните компоненти.
Чрез 3D моделирането с LayPLAN CAD, евентуални грешки и неточности са избегнати от самото начало. Така, монтажът и демонтажът на конструкцията скеле отнемат по-малко от предвиденото време. Ползите са за всички участници в проекта.

 

Използването на Алуминиевите греди FlexBeam гарантира безпроблемното предаване на натоварванията, породени от специфичната форма на резервоара (основа с диаметър 8 m и максимален диаметър от 17 m).

Алуминиева греда FlexBeam – ползите за Вас:

  • Намаляване времето и усилията за монтаж, поради по-високия капацитет на товароносимост и  по-лесното и ефективно укрепване на конструкцията скеле.
  • По-бърз монтаж, благодарение на U-образната горна страна на профила, за директно поставяне на системните пътеки и лесна за сглобяване защита срещу повдигане.
  • Системно интегрирано решение.
  • Техническа документация с пълна информация за структурния анализ.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail