Диагонали за скеле – ролята им при укрепване на фасадна конструкция

Диагонали за скеле.

 

секция от скеле

 

При изграждане на фасадни конструкции от скеле е необходимо да се спазват изискванията за безопасност, указани от фирмата производител в Ръководството за монтаж и експлоатация.

В тази статия разглеждаме ролята на диагоналите за скеле за укрепването на скелето в надлъжна посока.

 

Диагоналите служат за  вертикално и надлъжно укрепване на конструкцията от скеле и се поставят успоредно на фасадата. Те осигуряват закоравяването на скелетната конструкция, което повишава безопасността и комфорта при експлоатация на строителния обект.

 

 

Начин на монтаж на диагоналите в системата Layher SpeedyScaf.

диагонали за скелеДиагоналите се монтират безболтово в отвора на ъгловата планка в горния край  на рамката.  яверт diagonalДругия край на диагонала се фиксира в най-долната диагонална точка на срещуположната рамка, чрез връзка (жабка) с клин.

 

Shema na montaj na diagonali za skele

 

Минималните изисквания при надлъжното укрепване на скеле са монтаж на диагонали на всяка пета секция при непрекъснато скеле, а в основата на секцията с диагонали трябва да бъде монтиран Хоризонтал.

Укрепване с диагонали тип “непрекъснато” и тип ‘‘кула‘‘. При по-големи височини, по-удачен е вариантът ‘‘непрекъснато‘‘, като трябва да се отбележи, че за него също важи правилото за петте секции.

 

 

 

Capture4

При изграждането на фасадно скеле, често се налага да се оставят отвори за достъп чрез премостване, които са по-големи от стандартна секция. В този случай се използват елементи тип ферма. Контурите (опорните секции) на отвора трябва да се укрепят с диагонали от двете страни на фермите. Диагоналите трябва да се монтират както от външната страна, така и от страната към фасадата на сградата до нивото на стъпване на фермите.

Внимание: Стабилността на скелето трябва да бъде проверявана винаги, включително в сглобено състояние. Оборудването Layher SpeedyScaf може да бъде сглобявано, модифицирано и разглобявано само под наблюдението на квалифициран и технически обучен персонал.

Внимание: За сглобяването трябва да бъдат използвани само оригинални части Layher, идентифицирани със знака за съответствие <Ü> и съответния немски номер за одобрение (Z-8.1-16.2 за стомана SpeedyScaf 70, Z-8.1-844 и Z-8.1 840 за стомана SpeedyScaf 100).

Внимание: Сглобяването, промените и разглобяването на скеле оборудването SpeedyScaf предполага риск от падания. Извършете работите по изграждането на скелето по такъв начин, че рискът от падания да бъде изключен или минимизиран.

Диагонали за скеле

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

  1. Иван С.

    Полезна статия как оптимално да използваме диагонали за укрепване на фасадно скеле.