За максимална ефективност на голяма височина e необходима абсолютна сигурност. Layher е разработила своите подвижните скелета (кули) отчитайки тези критерии – безопасност и ефективност. Продуктите на Layher отговарят на посочените по-горе изисквания, и освен това предлагат на потребителите, особено на професионалисти, системи строително скеле за икономически изгодно  извършване на работата на произволна височина, на открито и закрито.

За всякакъв вид работа и за всяка област Layher предлага стабилни, сигурни,  рентабилни и безопасни във всички аспекти мобилни скелета, които лесно се сглобяват и използват.

Компанията Layher сама  определя стандартите. Всички подвижни кули и структурни, строителни и мобилни скелета отговарят на германските регламенти относно правилата за безопасност BGV C22 и DIN 4422 (HD 1004)

Потвърждение за това – официалните освидетелствания на независими институции като TÜV и професионална асоциация за сигурност при класифициране на продукти със знак GS.

Layher  също е в компанията VLD (Германската асоциация на производителите на стълби и подвижни кули), чиито правила и регулации са дори по-строги от стандартите на DIN и други изисквания за сигурност – което е още едно доказателство за допълнителна продукция с високо качество.

 Предимства на Лайер мобилни скелета:

  • Сглобяване без инструменти;
  • Рамки-стълби, парапети, диагонали от алуминий;
  • Здрави платформи с капак за достъп;
  • Колела с различна товароносимост и  покритие в зависимост от работните условия;
  • Опционално – стабилизатори и възможност за закрепване към стена за по-малко баласт.