Безопасно скеле при силен вятър

Обезопасяване на Layher конструкции от скеле срещу изместване или повдигане от вятъра на системните пътеки за скеле

При работа с фасадната система на рамковото скеле Layher SpeedyScaf, трябва да се знае, че пътеките са част от конструкцията на скелето. Всяка следваща горна рамка заключва пътеките стъпващи върху рамката под нея. Силата на вятъра е най-силна в крайните зони на фасадата, както и във вътрешни ъглови участъци. Опасност от повдигане засяга най-горното (последно) ниво от конструкцията от скеле, поради което то трябва да се изгради с повишено внимание.

Анкерирането трябва да се извършва към съществуващата конструкция възможно най-високо. Като гъстотата на анкериране на най-горното анкерно ниво по дължината на фасадата трябва да бъде през не повече от четири метра (съгласно инструкциите за монтаж и експлоатация). Също така е необходимо да се заключат и осигурят срещу повдигане последните  две нива от вертикалната конструкция (рамки или стойки за парапет), чрез използване на осигурителни щифтове или болтове.


 

При работа с модулното скеле Layher Allround, пътеките  могат и да се използват като елементи от конструкцията, но може и да са само подов елемент.  В случаят, когато пътеките са част от конструкцията на скелето работещи като хоризонтал или закоравяващи диска на равнината, в която са монтирани, осигуряването срещу изместване или повдигане на пътеките е задължително. Пътеки, които не са осигурени срещу изместване  не могат да бъдат част от конструкцията на скелето.

Заключване на пътеките на скеле Layher Allround "U" система
Заключване на пътеките на скеле Layher Allround "U" система
Заключване на пътеките на скеле Layher Allround "О" система
Заключване на пътеките на скеле Layher Allround "О" система

Препоръчваме пътеките на всички нива от конструкцията да бъдат осигурени срещу изместване или повдигане от вятъра. Последните две нива от вертикалната конструкция също трябва да бъдат заключени и осигурени срещу повдигане чрез болтове. Анкерирането трябва да бъде извършено съгласно инструкциите за монтаж и експлоатация на производителя.

 

Вижте още:

 Безопасна работа със скеле на строителния обект

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail