Простота, скорост и универсален достъп са ключови изисквания при всички видове жилищно строителство. Поцинкованото фасадно скеле Speedy на Layher отговаря на тези нужди и също така предлага широка гама от аксесоари, специално изработени, за да се осигури безопасен достъп до всяка работна зона с минимални усилия и средства.

Основните приложения на скеле при жилищно строителство са:

 • Подпиране на кофраж на тежки или големи стоманобетонови плочи – подпорно скеле;
 • Зидане на тухлени стени, чрез използване на така нареченото зидарско скеле;
 • Полагане на елетроинсталации – мобилно алуминиево скеле;
 • Замаски и шпакловки – обилно скеле, стълби;
 • Полагане на външна топлоизолация – фасадно скеле, рамково скеле;
 • Полагане на външни (фасадни мазилки) – фасадно скеле;
 • Полагане на външни обшивки (италбонд, каменна фасада, стъклена фасада и др.) – фасадно скеле;
 • Външно боядисване – фасадно скеле;
 • Саниране на жилищни сгради  – фасадно скеле;
 • Монтаж на козирки – подпорно скеле, мобилно скеле или фасадно скеле;
 • Рамковото фасадно скеле Спиди гарантира бързина на монтаж и минимален брой компоненти, в сравнение с тръбно-жабковото скеле, спестяват време и носят ползи при проектиране на строителния календарен график на обекта.
 • Скелето Спиди е подходящо за всички видове жилищно строителство –  от стандартни тухлени сгради до дървени или каменни къщи.
 • Широкият дизайн на рамката осигурява оптимален достъп за едро-габаритни материали, когато е необходимо да бъдат донесени върху скелето.
 • Минималната нужда от укрепване с диагонали  увеличава лекотата на движение по площадките на фасадното скеле.
 • Чрез допълнителни елементи от скеле може лесно да бъде изградено временно стълбище с вграден достъп, за да се осигури безопасно движение на работещите до всички строителни нива на скелето.
 • Работи заедно с рампи и подемни съоръжения за подпомагане на движението на материала на работната площадка