Добив на петрол и нефтeната и химическата промишленост

Специализираните технологии в изграждането и поддържането на този сектор изискват системи модулно скеле , които са едновременно приспособими и също така строго ориентирани към справяне с изключително взискателните работни среди в сектора.

• Системите модулно скеле Allround на Layher могат да се пригодят и към най-сложните структурни и промишлени инсталации.

• Олекотената конструкция улеснява боравенето и скоростта на монтажа на модулно скеле.

• Създаден, за максимално оптимизиране на транспорта и съхранението – Особено внимание при офшорните работи, където пространството е ограничено.

• Минималният брой компоненти опростява монтажа на модулното скеле и също така допринася за безопасното използване.

• Здравата конструкция Allround модулно скеле предлага отлична възможност за многократна употреба, и помага за справяне с трудните атмосферни условия – особено по крайбрежията.

• Скеле за достъп и защитна система, включително дизайна Protect, са доказали се в практиката при редица обекти от нефтодобива и нефто-химическата промишленост.

Продажба на фасадно, рамково и модулно скеле, подпорни и носещи скелета, алуминиеви платформи и стълби, защитни системи и покривни системи от скеле, скеле за изграждане на сцени и трибуни.