Системи Layher Event

Оборудване, използвано в развлекателния сектор е трябва да отговаря на изискванията за безопасност, гъвкавост и лекота на използване. Системи Layher Event са били тествани на здравина в много проекти в този сектор –  концерти и спортни състезания, на изложби и представления.

Широка гама от скелета Layher не само отговаря на всички изисквания за постановка и публичен достъп, но и предоставя прост и съвместим с други компоненти на метода начин на закрепване.

  • Дизайнът на оборудването ще помогне за оптимизиране на безопасното движение на хора.
  • Цялата гама от системи Layher, включително рампи, стълби и покриви могат да бъдат вградени в всякакви трибуни и сцени.
  • Ниското тегло на дизайна с минимален брой части оптимизира транспорта, съхранението и употребата.
  • При необходимо, ние можем да осигурим мостове Layher Bridging Truss за дългосрочната употреба.
  • Здравина и дълготрайността на строителните конструкции са ключовите характеристики на всяка конструкция Layher.
  • Може да се инсталира дори при неравности и наклони на земята.