Ремонт и реновиране на съоръжения,сгради и архитектурни паметници

Специфичните изисквания на сектора на ремонтите на исторически сгради акцентира върху ключови характеристики на дизайна на скелето за достъп. С лесния монтаж и употреба, изключително важно е, че специализираните дейности, които често са в основата на работата в този сектор, са в състояние да получат достъп точно, както, и когато е необходимо по време на цялостното изпълнение на проекта.

  • Системните решения отговарят на точните нужди на санирането (реновиране) на исторически сгради – от църквите до редицата сгради и паметници с национално значение.
  • Лесен за достъп и прахо/звуко изолиран са ключови фактори, особено там, където защитата на ценните характеристики на място е от решаващо значение.
  • Широките отвори на скеле системата Layher оптимизират достъпа до скелето и свеждат до минимум броя на вертикалите, като по този начин се преодоляват често заплетените сградни инсталации.
  • Избор на аксесоари според  работната сила и материали на точното място, където е необходимо.
  • Огромна товароносимост, за често наблюдавани натоварвания от съхранението на каменна и тухлена зидария положени върху пътеките на скелето.
  • Може да се адаптира към всякакви неравности и наклони по терена на стъпване.
  • Проектантите на скеле се обръщат към защитната система на Layher за да осигурят, както ограничаването, така и възможността за заключване на достъпа до обекта.