Трибуна от скеле Layher Allround на Световното първенство по сноуборд в Банско

И тази година нашите партньори от фирма Ригингпро бяха поканени да изпълнят видео-стена и трибуна от скеле за зрителите на Световното първенство по сноуборд, което ще се проведе от 3 до 5 Февруари на Банско.

Според заданието трибуната трябва да има 540 седящи места. Тя е изпълнена от модулно скеле Layher Allround по проект на техническия отдел на Лайер България. Общото тегло на скелето за трибуната е над 24 тона.

Stand-трибуна-AR

 

Конструкцията за екрана на Видео-стената е също по проект на Лайер ЕООД и е с общо тегло над 9 тона. Особеното при тази конструкция, че е необходимо да бъде укрепена срещу поривите на вятъра с допълнителен баласт (противотежест) с тегло над 20 тона.

 

 

Системата скеле Layher Allround Lightweight – Вашите предимства:

  • Лесно.

По-добрата генерация на доказаната система скеле  Layher Allround

  • Бързо.

Нови материали и подобрения в дизайна намаляват теглото на компонентите без загуба в товароносимостта. Това увеличава скоростта на монтаж и също транспортната ефективност.

  • Икономично.

Само един вертикал за подпорно и висящо скеле, благодарение на интегрирани съединители (спиготи). Не е необходимо допълнително време за монтаж на отделни съединители (спиготи) или съхранение на два различни вертикала.

  • Интегрирано.

Може да се комбинира с всички генерации на системите за скеле Allround,  SpeedyScaf, Layher Protective и Event Systems. За максимална оптимизация на инвестициите.

  • Безопасно.

Подобрена безопасност на труда по време на монтаж, благодарение на уникалната функция за автоматично заключване.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail