Фасадно скеле Layher Speedyscaf – укрепване с анкери

LAYHER ФАСАДНИ СКЕЛЕТА – УКРЕПВАНЕ С АНКЕРИ

Anchors_1

Основните задачи на анкерирането (укрепване към съществуваща здрава конструкция) на скеле от фасаден тип са: предотвратяване на преобръщането (поради малката основа на стъпване), намаляване на изкълчвателната дължина на вертикалите (важно за товароносимостта им), предаване на хоризонтални сили в успоредното на фасадата направление и предаване на хоризонтални усилия перпендикулярно на фасадата.

Anchors_2

Основните типове анкери са: едноточков анкер (предава единствено усилия на опън и натиск), двуточков анкер (предава и хоризонтални усилия успоредни на фасадата), и V-тип анкер (предава и хоризонтални усилия успоредни на фасадата, чрез захващане на два едноточкови анкера под ъгъл от 90 градуса). Анкерите трябва да се монтират в максимална близост до укрепен възел от скелето, на отстояние не по-голямо от 30 см от възела.

Anchors_3

Когато стандартен тип анкер Layher (арт.ном. 1755.069) се монтира в отвора на ъгловата планка на рамката, той може да предава и хоризонтални усилия, като двуточков анкер, благодарение на иновативния дизайн на задния му край.

Anchors_4

Когато има премостване на препятствия или оставяне на отвори за достъп чрез използване на елементи тип ферма, трябва да се укрепят (освен с диагонали) с анкери опорните секции (рамки) от двете страни на фермите, както и самите ферми в двата края и средата. Укрепването редуцира изкълчвателната дължина на натиснатия горния пояс на фермите, като също така укрепва и стъпването на фермите – зони с концентрация на големи натоварвания.

 

Anchors_5

Схема на анкериране през 8 метра – в средата анкерите се монтират през 8 метра по височина, разминати шахматно в съседните оси, а по контура (начало, край, и най-горна рамка) се монтират през 4 метра поради завишено усилие от вятър в тези зони. Тази схема е подходяща за ‘‘голи‘‘ скелета без покритие.

Схема на анкериране през 4 метра – анкерите се монтират на всяка ос през 4 метра по височина. Тази схема е подходяща за скелета облечени със строителна предпазна мрежа с най-малко 50% пропускливост.

                Схема на анкериране през 2 метра – анкерите се монтират на всяка ос през 2 метра по височина. Тази схема е подходяща за скелета облечени с плътно покритие (брезент, рекламен винил и др.).

            Важно е да се отбележи, че тези схеми важат за височина до 24 метра – съгласно Инструкцията за монтаж, експлоатация и демонтаж на скелето Layher SpeedyScaf, и не важат ако към скелето има допълнителни конструкции, като конзоли, покривни защити, улуци за боклук, вертикални подемници, предпазни козирки и т.н..В подобни случаи най-добре е да се обърнете към местния представител за по-пълна информация.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail