Фирма Лайер е лидер в проектирането и създаването на системи за скелета във всички сектори на промишлеността и строителството. Това се дължи на усилената развойна дейност и прилагането на иновации при създаването на нови продукти.

Тук можете да откриете полезна информация за иновации за скеле, проекти или нови продукти от Лайер:

Recent Posts