• 2227 „Индустриална Зона – Божурище“, ул. Симеон Петров №15

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
  • март

   6

   2023
  • 134
  Модулно скеле Layher Allround за поддръжка на индустриална електрическа мелница за преработване на дървесина

  Модулно скеле Layher Allround за поддръжка на индустриална електрическа мелница за преработване на дървесина

  За извършването на дейности по поддръжката на електрическа индустриална мелница за преработване на дървесина, бе необходимо изграждането на безопасен достъп до електрическите двигатели, сензорите и веригите на подемниците. Реализирано бе решение от модулно скеле Layher Allround, осигуряващо безопасни работни платформи над режещите механизми, без да се засяга работната зона на подемните съоръжения. Системата модулно скеле

  • януари

   4

   2023
  • 216
  Мобилна работна платформа от модулно скеле Layher Allround при строежа на тунел

  Мобилна работна платформа от модулно скеле Layher Allround при строежа на тунел

  За безопасното изпълнение на строително-монтажните работи при полагането на хидроизолация на магистрален тунел бe използвана мобилнa работнa платформa от модулно скеле Layher Allround, осигуряваща пълен достъп до вътрешността на тунела. Основните изисквания бяха осигуряването на мобилност и прецизното приспособяване към геометрията на тунелните тръби. Върху релсов път бе изградена работна платформа с 12 броя колела,

  • октомври

   3

   2022
  • 346
  Модулно скеле Layher Allround за ремонт и поддръжка на кораби и яхти

  Модулно скеле Layher Allround за ремонт и поддръжка на кораби и яхти

  Осигуряването на безопасен достъп за поддръжка на кораби и яхти е свързано с редица предизвикателства, особено когато ремонтните дейности се извършват във водата. Изискванията са за изграждане на изключително леки скеле конструкции, използващи конзолни изнасяния, окачени структури, и премоствания за осигуряване на достъп до обекти със сложна геометрия. Идеалното решение за извършване на дейности по

  • септември

   12

   2022
  • 389
  Модулно скеле Layher Allround за строежа на болница

  Модулно скеле Layher Allround за строежа на болница

  За втория етап от строителството на болницата Lismore Base, главният изпълнител избра системата модулно скеле Layher Allround. Компанията Ballina Scaffolding изготви дизайна на конструкцията скеле, обхващащ всички крила на сградата, гарантиращ изключителна ефективност, безопасност и икономичност. Поради изискването за покриване на скелето, бе необходимо използването на анкерни точки с висока товароносимост. Стандартните връзки (жабки) на

  • август

   22

   2022
  • 437
  Allround Guardrail System (AGS) – модулна система скеле за фасади от Layher

  Allround Guardrail System (AGS) – модулна система скеле за фасади от Layher

  Модулната система скеле за фасади Allround Guardrail System (AGS) демонстрира своята висока функционалност по време на изграждането на допълнителен етаж към жилищен блок. Системата скеле AGS бе използвана както като работно, така и като опорно скеле за временния защитен покрив Layher Keder Roof XL. Модулната система скеле за фасади бе безпроблемно приспособена към изискванията на

  • юни

   20

   2022
  • 445
  Ремонт на покрив – интегрирано решение от Layher

  Ремонт на покрив – интегрирано решение от Layher

  За ремонт на покрива на историческа сграда от необароковата архитектурна епоха, бе необходимо изграждането на покривна конструкция, за да бъде осигурена нейната защита от атмосферни влияния, както и непрекъснатост на работния процес. Решението бе интегрираната система скеле от Layher – касетен покрив с отвор от 20 метра и дължина 35 метра. Защитната система Layher Cassette

© Copyright 2020