• 2227 „Индустриална Зона – Божурище“, ул. Симеон Петров №15

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
  • април

   28

   2023
  • 405
  Модулно скеле Layher Allround за безопасна работа на височина при подмяна на вентилационни турбини

  Модулно скеле Layher Allround за безопасна работа на височина при подмяна на вентилационни турбини

  За извършване на ремонтни дейности при подмяна на турбини на вентилационната система в университет, бе необходимо изграждането на безопасен достъп за работа на височина. Чрез стандартни елементи от системата Layher Allround, бе реализирана временна конструкция от обемно скеле, осигуряваща безопасна работна площадка с отвори, за преминаване на трите вентилационни тръби на съоръжението. Layher предложи цялостно

  • април

   24

   2023
  • 347
  Скеле Layher за изграждане на интегрирано системно решение при работа в индустриална среда

  Скеле Layher за изграждане на интегрирано системно решение при работа в индустриална среда

  За въвеждане в експлоатация на индустриален топлообменник трябваше да бъде осигурен достъп до работната повърхност за работа на голяма височина. Изискванията бяха временната конструкция да не бъде анкерирана към съоръженията. Необходимо бе изграждането на безопасен достъп, реализиране на премоствания, конзолни изнасяния и защита от атмосферни влияния. Изискванията за безопасна работа и висока ефективност при монтаж

  • март

   31

   2023
  • 485
  Модулно скеле Layher Allround за изграждане на кръгова конструкция във вътрешността на индустриален резервоар

  Модулно скеле Layher Allround за изграждане на кръгова конструкция във вътрешността на индустриален резервоар

  За извършване на дейности по поддръжката и инспекцията на индустриален резервоар, бе необходимо изграждането на работно скеле за достъп до вътрешната повърхнина на съоръжението. Реализирано бе решение от кръгово скеле Layher Allround за осигуряване на безопасен достъп до всяка точка от работната повърхност. Изградени бяха единични секции с работна височина от 20 метра, свързани във

  • март

   6

   2023
  • 339
  Модулно скеле Layher Allround за поддръжка на индустриална електрическа мелница за преработване на дървесина

  Модулно скеле Layher Allround за поддръжка на индустриална електрическа мелница за преработване на дървесина

  За извършването на дейности по поддръжката на електрическа индустриална мелница за преработване на дървесина, бе необходимо изграждането на безопасен достъп до електрическите двигатели, сензорите и веригите на подемниците. Реализирано бе решение от модулно скеле Layher Allround, осигуряващо безопасни работни платформи над режещите механизми, без да се засяга работната зона на подемните съоръжения. Системата модулно скеле

  • януари

   4

   2023
  • 533
  Мобилна работна платформа от модулно скеле Layher Allround при строежа на тунел

  Мобилна работна платформа от модулно скеле Layher Allround при строежа на тунел

  За безопасното изпълнение на строително-монтажните работи при полагането на хидроизолация на магистрален тунел бe използвана мобилнa работнa платформa от модулно скеле Layher Allround, осигуряваща пълен достъп до вътрешността на тунела. Основните изисквания бяха осигуряването на мобилност и прецизното приспособяване към геометрията на тунелните тръби. Върху релсов път бе изградена работна платформа с 12 броя колела,

  • октомври

   3

   2022
  • 562
  Модулно скеле Layher Allround за ремонт и поддръжка на кораби и яхти

  Модулно скеле Layher Allround за ремонт и поддръжка на кораби и яхти

  Осигуряването на безопасен достъп за поддръжка на кораби и яхти е свързано с редица предизвикателства, особено когато ремонтните дейности се извършват във водата. Изискванията са за изграждане на изключително леки скеле конструкции, използващи конзолни изнасяния, окачени структури, и премоствания за осигуряване на достъп до обекти със сложна геометрия. Идеалното решение за извършване на дейности по

© Copyright 2020