• 2227 „Индустриална Зона – Божурище“, ул. Симеон Петров №15

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

НОВ АДРЕС!!! ФИРМА ЛАЙЕР ЕООД ИМА НОВ ОФИЦИАЛЕН АДРЕС – „Индустриална Зона – Божурище“, ул. Симеон Петров №15.
Продажба на модулно и фасадно скеле - Layher Allround и Layher SpeedyScaf – Лайер ЕООД.

СКЕЛЕ

Layher скелето с повече възможности

Повече от 75 години фирма Лайер (Layher) олицетворява философията на марката. По-бързо, по-безопасно, по-лесно и с повече възможности: качества, с които ние помагаме за развитие на бизнеса на нашите клиенти в дългосрочен план. С нашите иновационни системи и решения, ние постоянно работим да направим скелето по-удобно, по-икономично и по-сигурно. Повече от 1900 служители на Layher, в повече от 40 страни по света, създават повече възможности за нашите клиенти, чрез комплексно обслужване, постоянни курсове на обучение и етично отношение.
С гордост можем да заявим:
Вашият успех е нашата цел!
Вие сте монтажник на скеле, професионалист, строителен предприемач, ръководител в промишлено предприятие, организатор на събития. Вие изграждате скеле около къщи и промишлени инсталации, вие създавате временни платформи, вие възстановявате църкви, вие изграждате мостове или концертни сцени.
Вие можете да разчитате на партньорството и сътрудничеството на фирма Лайер. Ние познаваме пазарите, ние използваме нашия опит и винаги отиваме една крачка напред за вас. Така вие също сте винаги с една стъпка напред пред конкуренцията.

Индустрия

Специализираните технологии в изграждането и поддържането на този сектор изискват системи модулно скеле , които са едновременно приспособими и също така строго ориентирани към справяне с изключително взискателните работни среди в сектора.

• Системите модулно скеле Allround на Layher могат да се пригодят и към най-сложните структурни и промишлени инсталации.
• Олекотената конструкция улеснява боравенето и скоростта на монтажа на модулно скеле.
• Създаден, за максимално оптимизиране на транспорта и съхранението – Особено внимание при офшорните работи, където пространството е ограничено.
• Минималният брой компоненти опростява монтажа на модулното скеле и също така допринася за безопасното използване.
• Здравата конструкция Allround модулно скеле предлага отлична възможност за многократна употреба, и помага за справяне с трудните атмосферни условия – особено по крайбрежията.
• Скеле за достъп и защитна система, включително дизайна Protect, са доказали се в практиката при редица обекти от нефтодобива и нефто-химическата промишленост.

Жилищно строителство

Простота, скорост и универсален достъп са ключови изисквания при всички видове жилищно строителство. Поцинкованото фасадно скеле Speedy на Layher отговаря на тези нужди и също така предлага широка гама от аксесоари, специално изработени, за да се осигури безопасен достъп до всяка работна зона с минимални усилия и средства.

Основните приложения на скеле при жилищно строителство са:

• Подпиране на кофраж на тежки или големи стоманобетонови плочи – подпорно скеле;
• Зидане на тухлени стени, чрез използване на така нареченото зидарско скеле;
• Полагане на елетроинсталации – мобилно алуминиево скеле;
• Замаски и шпакловки – обилно скеле, стълби;
• Полагане на външна топлоизолация – фасадно скеле, рамково скеле;
• Полагане на външни (фасадни мазилки) – фасадно скеле;
• Полагане на външни обшивки (италбонд, каменна фасада, стъклена фасада и др.) – фасадно скеле;
• Външно боядисване – фасадно скеле;
• Саниране на жилищни сгради  – фасадно скеле;
• Монтаж на козирки – подпорно скеле, мобилно скеле или фасадно скеле;
• Рамковото фасадно скеле Спиди гарантира бързина на монтаж и минимален брой компоненти, в сравнение с тръбно-жабковото скеле, спестяват време и носят ползи при проектиране на строителния календарен график на обекта.
• Скелето Спиди е подходящо за всички видове жилищно строителство –  от стандартни тухлени сгради до дървени или каменни къщи.
• Широкият дизайн на рамката осигурява оптимален достъп за едро-габаритни материали, когато е необходимо да бъдат донесени върху скелето.
• Минималната нужда от укрепване с диагонали  увеличава лекотата на движение по площадките на фасадното скеле.
• Чрез допълнителни елементи от скеле може лесно да бъде изградено временно стълбище с вграден достъп, за да се осигури безопасно движение на работещите до всички строителни нива на скелето.
• Работи заедно с рампи и подемни съоръжения за подпомагане на движението на материала на работната площадка

Реновиране

Специфичните изисквания на сектора на ремонтите на исторически сгради акцентира върху ключови характеристики на дизайна на скелето за достъп. С лесния монтаж и употреба, изключително важно е, че специализираните дейности, които често са в основата на работата в този сектор, са в състояние да получат достъп точно, както, и когато е необходимо по време на цялостното изпълнение на проекта.

• Системните решения отговарят на точните нужди на санирането (реновиране) на исторически сгради – от църквите до редицата сгради и паметници с национално значение.
• Лесен за достъп и прахо/звуко изолиран са ключови фактори, особено там, където защитата на ценните характеристики на място е от решаващо значение.
• Широките отвори на скеле системата Layher оптимизират достъпа до скелето и свеждат до минимум броя на вертикалите, като по този начин се преодоляват често заплетените сградни инсталации.
• Избор на аксесоари според  работната сила и материали на точното място, където е необходимо.
• Огромна товароносимост, за често наблюдавани натоварвания от съхранението на каменна и тухлена зидария положени върху пътеките на скелето.
• Може да се адаптира към всякакви неравности и наклони по терена на стъпване.
• Проектантите на скеле се обръщат към защитната система на Layher за да осигурят, както ограничаването, така и възможността за заключване на достъпа до обекта.

Инфраструктура

В пътното и железопътното строителство достъпа до обекта и защитните системи са ключови фактори – следователно скелето трябва да отговаря на изисквания като издръжливост, безопасност и ефективност на разходите. Layher може да се похвали с дълъг списък от проекти, когато са изпълнени всички тези изисквания чрез системата за подпорно скеле TG 60.

• Правилният избор на системата ще осигури лесен монтаж и отговаря на всички изисквания за работа, защита и достъп.
• Изпитаните във времето системи Layher включват всичко: от строително скеле до структури за достъп до кофража.
• Вградено закрепване и дизайн на „Wide Bay“ помогат за намаляване на броя на необходимите компоненти и, като следствие, намаляване на разходите за строителни материали и помагат за оптимизирането на транспорта и използването на работната сила.
• Може да се монтира дори при неравности и наклони по земята.
• Ние можем да подберем нужния вид оборудване за всяка ситуация – от широки междини и окачени конструкции за премостване, до подпорно скеле -конструкции.

Техническо обслужване и поддръжка

Скелетата на Layher отговарят на всички най-често срещани изискванията в промишлеността и енергетиката – безопасност, лекота на достъпа, гъвкавост и бърз монтаж при ремонти и поддръжка.

• Идеален за всички видове инсталации – от краткосрочни (специализирани системи за достъп) до мащабни проекти за поддръжка и ремонт.
• Нашата широка гама от продукти ще отговори на всички ваши изисквания.
• Вградена съединителна система (розетка и глава с клин) намалява риска от повреди и повишава на нивото на сигурност.
• Надежден дизайн – идеален за многократна употреба.
• Обхватът на системите включва: скелета, стълби, временни покриви, защитните системи и огромен избор на аксесоари. Всички елементи отговарят на изискванията на всеки отделен проект.

Приложения:

• Висящо скеле
• Обемно скеле (бърдкейдж)
• Подпорно скеле
• Фасадно скеле
• Ремонт на пещи и бойлери
• Изграждане и ремонт на комини
• Премахване на азбест
• Монтаж на котли
• Изграждане и ремонт на газови инсталации
• Монтаж на бункери

Мероприятия

Оборудване, използвано в развлекателния сектор е трябва да отговаря на изискванията за безопасност, гъвкавост и лекота на използване. Системи Layher Event са били тествани на здравина в много проекти в този сектор – концерти и спортни състезания, на изложби и представления.

Широка гама от скелета Layher не само отговаря на всички изисквания за постановка и публичен достъп, но и предоставя прост и съвместим с други компоненти на метода начин на закрепване.

• Дизайнът на оборудването ще помогне за оптимизиране на безопасното движение на хора.
• Цялата гама от системи Layher, включително рампи, стълби и покриви могат да бъдат вградени в всякакви трибуни и сцени.
• Ниското тегло на дизайна с минимален брой части оптимизира транспорта, съхранението и употребата.
• При необходимо, ние можем да осигурим мостове Layher Bridging Truss за дългосрочната употреба.
• Здравина и дълготрайността на строителните конструкции са ключовите характеристики на всяка конструкция Layher.
• Може да се инсталира дори при неравности и наклони на земята.

© Copyright 2020