• 1186 София, България ул. Околовръстен път 373

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
 • юни

  16

  2017
 • 208
Безопасна работа със скеле на строителния обект

Безопасна работа със скеле на строителния обект

Скелето е временна конструкция, която осигурява безопасни условия при работа на височина.То е част от временно работно оборудване, състоящо се от елементи, които са сглобени заедно, за да създадат работни площадки на височина и да осигурят достъп до тези работни площадки. Такова оборудване, което може да е стационарно, подвижно или на конзола, закрепена директно за фасадата. Работата със скеле се регламентира от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Раздел IV от Глава 1 съдържа общите изисквания за работа на височина, а раздели I и II на Глава 3 – специфичните изисквания за скелета, платформи, люлки и стълби.

При използването на скеле съществуват различни рискове, затова е важно да се направи оценка на риска при работа със скеле. Ето основните рискове:

 • Срутване, преобръщане или разпадане на скелето
 • Падане на хора или предмети от скелето
 • Токов удар

Основни причини:

 • дефектно или амортизирано оборудване
 • претоварване на скелето
 • неподходящо оборудване (клас на работа съгласно БДС EN 12811)
 • неправилен монтаж
 • недостатъчно укрепване
 • нестабилна основа
 • липса на колективни предпазни средства – парапети, бордови дъски
 • липса на лични предпазни средства – каска, колан с предпазни въжета
 • Близост до електрически инсталации
 • Удар от превозно средство или кран

За да избегнат рисковете, най-вече живота и здравето на работниците изграждащи или ползващи строителните скелета, трябва да се спазват мерки за безопасност:

 • Проверка дали скелето има всички необходими документи – сертификати за качество, инструкции за монтаж и експлоатация от производителя, технически данни за елементите.
 • Ако се комбинират части, направени от различни производители, то е невъзможно да се разчита на инструкцията на производителя за осигуряване на съответствие и затова е забранено, освен ако фирмата на потребителя не състави проект, който да взема предвид такова комбиниране на части.
 • Ако скеле се използва от различна фирма от тази, която го монтира, последната трябва да предаде документацията и чертежите на фирмата, която използва скелето.
 • Когато се избира скеле, което отговаря на съответните стандарти – EN 12810 и 12811 за фасадни скелета
  и EN 1004 за мобилни скелета – не е нужно да се правят изчисления за всяка работна ситуация. Ще бъде достатъчно да се погледне съответния стандарт, при условие че скелето е монтирано в съответствие с конфигурациите, описани от производителя в указанията за монтаж. При други конфигурации е нужно да се изготви отделно изчисление и съответно проект за монтаж.

 

 • Съответствие на скелета: технически контролен лист
   Използвайте оборудване, което е в добро общо състояние (без усуквания, пукнатини, корозия или други признаци на износване/претоварване) и окомплектовано;
   Използвайте скеле от подходящ клас за работата и което ще издържи на работните натоварвания (виж конкретно по-долу);
   Придържайте се към инструкциите и схемата за монтаж;
   Осигурете стабилност и здравина на основата/почвата
 • Достъп до скелето и въвеждане в експлоатация
  По време на сглобяване, след всяко изменяне на конструкцията или след като е открито несъответствие, отговорникът трябва да постави подходяща сигнализация и да забрани достъпа до опасни/несъответстващи части. След сглобяването, ръководителят на монтажа на скелето трябва да провери съответствието и правилността на монтажа, преди да изготви документ за разрешаващ експлоатацията на скелето.

Полезни връзки:

Като водещ производител на скеле системи, фирма Лайер предлага техническа подкрепа и тренинг за безопасна работа със  скелета от системите Layher Allround и Layher SpeedySacf (Blitz).

 

Интересувате се от нашите продукти?

Моля изпратете запитване.

Свържете се с нас.
Последни публикации
© Copyright 2020