• 1186 София, България ул. Околовръстен път 373

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
  • януари

    19

    2017
  • 189
Диагонали за скеле  – ролята им при укрепване на фасадна конструкция

Диагонали за скеле – ролята им при укрепване на фасадна конструкция

Диагонали за скеле

При изграждане на фасадни конструкции от скеле е необходимо да се спазват изискванията за безопасност, указани от фирмата производител в Ръководството за монтаж и експлоатация.

В тази статия разглеждаме ролята на диагоналите за скеле Layher за укрепването на скелето в надлъжна посока.

Диагоналите служат за  вертикално и надлъжно укрепване на конструкцията от скеле и се поставят успоредно на фасадата. Те осигуряват закоравяването на скелетната конструкция, което повишава безопасността и комфорта при експлоатация на строителния обект.

Диагонали за скеле – монтаж в системата SpeedyScaf

Минималните изисквания при надлъжното укрепване на скеле са монтаж на диагонали на всяка пета секция при непрекъснато скеле, а в основата на секцията с диагонали трябва да бъде монтиран Хоризонтал.

Укрепване с диагонали тип “непрекъснато” и тип ‘‘кула‘‘. При по-големи височини, по-удачен е вариантът ‘‘непрекъснато‘‘, като трябва да се отбележи, че за него също важи правилото за петте секции.

При изграждането на фасадно скеле, често се налага да се оставят отвори за достъп чрез премостване, които са по-големи от стандартна секция. В този случай се използват елементи тип ферма. Контурите (опорните секции) на отвора трябва да се укрепят с диагонали от двете страни на фермите. Диагоналите трябва да се монтират както от външната страна, така и от страната към фасадата на сградата до нивото на стъпване на фермите.

  • Внимание: Стабилността на скелето трябва да бъде проверявана винаги, включително в сглобено състояние. Оборудването Layher SpeedyScaf може да бъде сглобявано, модифицирано и разглобявано само под наблюдението на квалифициран и технически обучен персонал.
  • Внимание: За сглобяването трябва да бъдат използвани само оригинални части Layher, идентифицирани със знака за съответствие <Ü> и съответния немски номер за одобрение (Z-8.1-16.2 за стомана SpeedyScaf 70, Z-8.1-844 и Z-8.1 840 за стомана SpeedyScaf 100).
  • Внимание: Сглобяването, промените и разглобяването на скеле оборудването SpeedyScaf предполага риск от падания. Извършете работите по изграждането на скелето по такъв начин, че рискът от падания да бъде изключен или минимизиран.

© Copyright 2020