• 1186 София, България ул. Околовръстен път 373

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
  • юли

    13

    2020
  • 150
Стълбище платформа от Layher

Стълбище платформа от Layher

По-бързо и безопасно придвижване в конструкцията скеле чрез Стълбище платформа

В съответствие с TRBS 2121-1, последната версия на Германските Технически Разпоредби за Безопасност в Индустрията, вътрешни стълби за достъп в конструкцията скеле не са позволени при работна височина над 5 метра. Като алтернатива, може да бъде използвано алуминиевото Стълбище платформа от Layher, гарантиращо безопасно изкачване и слизане вътре в скелето. Освен това, достъпът е многократно по-бърз. Работниците на работната площадка винаги имат една свободна ръка, за да пренасят инструменти и материали без никакви проблеми. Многократното затваряне и отваряне на люковете за достъп вече не е необходимо. Вече няма стълби, възпрепятстващи придвижването по пътеките.

Още едно предимство при използването на Стълбище платформа от Layher е, че по време на инспектирането на работната площадка от архитекти и инженери, не е необходимо да обличат работно облекло за придвижване по скелето.

Стълбище платформа – без фуги при преминаването към основната конструкция скеле

Външното Стълбище платформа се свързва към скелето чрез U-връзка за скеле (U-distance coupler). Фугата, която се образува между основната платформа на скелето и Стълбище платформа може бързо и лесно да бъде затворена чрез системна пътека 0.19 m широка (стоманена пътека или Stalu пътека).

Стълбище платформа – с одобрения от Органите за строителен надзор

Достъпът чрез Стълбище платформа на Layher e описан в одобрението за фасадно скеле SpeedyScaf 70 Стомана с до 24 метра в стандартната версия. Това означава, че не е необходима допълнителна проверка за товароносимост до 2.0 kN/m². По този начин се спестяват време и средства. Максимално допустимата товароносимост на Стълбище платформа е 2.5 kN/m².

Изкючително здравото Стълбище платформа се предлага за дължини на секцията от 2.57 m и от 3.07 m. За широчина на скелето от 1.09 m също е налично Стълбище платформа, 0.94 m широко, и за двете дължини на секцията.

Като алтернатива на Стълбище платформа се предлага Стълбище комфорт за още по-лесен достъп с по-широки стъпала и височина на стъпалото от 0.22 m (в съответствие със стълбищен клас В и стандарт EN 12811-1). Съвместимо е с вътрешни, външни и странични стълбищни парапети за външни платформени стълбища за фасадно скеле.

Началното стълбище за Стълбище платформа осигурява приспособяване към различните височини

За прецизно изравняване на височините на нивото на основата, са налични начални стълбища с височини от 1.00 m, 1.20 m и 1.70 m. Те се използват за осигуряване на плавно преминаване към външното платформено стълбище – дори при значителни неравности на терена. Вариантът с височина от 1.00 m е оборудван със стъпки, а тези с височина от 1.20 m и 1.70 m имат възможност за поставяне на пети с винт.

Ново: U-хоризонтал начален за Стълбище платформа

Наличен е специален начален хоризонтал за сглобяване на най-долното ниво на Стълбище платформа. При използването му, петата осигуряваща разпределението на натоварването, може да остане под основната конструкция скеле. Не е необходима втора пета за U-профила. Това благоприятства правилното разпределение на усилията и улеснява монтажа.

© Copyright 2020