• 2227 „Индустриална Зона – Божурище“, ул. Симеон Петров №15

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
 • октомври

  10

  2022
 • 858
Работни системни скелета – паспорт на скеле

Работни системни скелета – паспорт на скеле

Работните скелета се разделят на системни и несистемни. Системните скелета (работни, предпазни, включително и фасадни), се приемат за годни за използване без допълнително изчисление и изготвяне на индивидуален проект в рамките на стандартния набор от конфигурации на системата (НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 2 декември 2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета).

Работните скелета се определят като система скеле, когато са налице и са изпълнени едновременно следните условия:

 • Комплектуван набор от взаимносвързани съставни компоненти, предназначени за системата скеле;
 • Стандартен набор от конфигурации на системата, оценен за съответствие с изискванията на приложимите стандарти от сериите БДС EN 12811 и БДС EN 12810;
 • Документация за продукта (паспорт на скелето).
паспорт на скеле

Производителят на системни скелета изготвя документация за продукта (паспорт на скелето), който включва информация и набор от указания, необходими за проектиране на скелето, както следва:

 • Списък на всички компоненти с описания, от които всеки компонент може да бъде разпознат (чертеж, спецификация и други документи);
 • Указания за последователността на монтаж и демонтаж на компонентите и начина за манипулиране с тях;
 • План на всяка конфигурация на система от стандартния набор, в който е даден нейният клас по натоварване и по широчина на работните площадки, пълните й размери, схемата на анкериране и начинът за включване на спомагателните компоненти;
 • Указания за свързване при всички условия;
 • Пълна спецификация на елементи, които могат да се използват за системата скеле, но не са включени в комплекта от производителя (Аксесоари за скеле);
 • Приложените натоварвания върху фасадата, с която скелето е свързано и натоварването върху фундамента от опорните пети;
 • Указание, че видимо повредени компоненти не могат да бъдат използвани;
 • Указания за съхранение, поддръжка или ремонт, които производителят смята за необходими;
 • Допълнителна информация, ако условията на потенциалното приложение са извън стандартния набор от конфигурации на системата, например при временно отстраняване на връзки, или при височина над 25.5 метра;
 • Конструктивни данни за компоненти и устройства за съединяване, като устойчивост и коравина, оценени чрез изпитване;

Част от документацията за продукта (паспорта на скелето) се систематизира като указания за употреба и се предоставя задължително на обекта. Указанията за употреба трябва да бъдат на български език.

Системи скеле на Layherфасадно скеле SpeedyScaf  и модулно скеле Allround отговарят на всички Български и европейски стандарти за качество на материалите и безопасни условия при монтаж и експлоатация, и притежават всички необходими технически документи и сертификати по BDS EN 12811 и изграждане и обезопасяване съгласно Наредба 2, Наредба 7, и НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 02 Декември 2020 За Безопасни Условия на Труд.

Интересувате се от нашите продукти?

Свържете се с нас:

Тел. 08846426660886180195

E-Mail: office@layher.bg

Абониране за информация относно нови продукти

Последни публикации
© Copyright 2020