Oбемно скеле Allround – минимизиране на времето за ремонт чрез бързо сглобяване

Oбемно скеле Allround – минимизиране на времето за ремонт чрез бързо сглобяване

Обемно скеле Allround от Layher Рафинериите са съоръжения, които подлежат на поддръжка и реновиране от експерти през регулярни интервали. За да се направи това, експлоатацията на части или дори цялото съоръжение трябва да бъде спряно в продължение на няколко седмици, за рутинни инспекции и ремонтни работи. Използването на модулно обемно скеле Allround гарантира по-безопасен достъп