Безопасна работа със скеле на строителния обект

Безопасна работа със скеле на строителния обект

Скелето е временна конструкция, която осигурява безопасни условия при работа на височина.То е част от временно работно оборудване, състоящо се от елементи, които са сглобени заедно, за да създадат работни площадки на височина и да осигурят достъп до тези работни площадки. Такова оборудване, което може да е стационарно, подвижно или на конзола, закрепена директно за фасадата.